Rejestracja

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Trefl SA z siedzibą w Sopocie, Plac Dwóch Miast 1, 81-837 informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest TREFL SA z siedzibą w Sopocie, przy Plac Dwóch Miast 1, 81-837. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).